Menyelesaikan aduan dengan cekap, adil dan berkesan;

 

  Meningkatkan kadar penyelesaian aduan yang diterima daripada orang awam;

 

  Menyedia dan meningkatkan kemudahan membuat aduan kepada orang awam;

 

  Memperkenalkan pembaharuan dan inovasi berasaskan aduan awam;

 

  Memberi khidmat nasihat kepada agensi bagi meningkatkan sistem pengendalian aduan awam yang berkesan;

 

  Mengesan isu-isu yang boleh menjadi punca aduan orang awam; dan

 

  Mendapatkan maklum balas orang ramai bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam.