Sebelum menghubungi Biro Pengaduan Awam (BPA), pengadu adalah digalakkan untuk membuat aduan kepada agensi yang berkaitan.