Utama
Hari Ini
02/06/2020

PENDAFTARAN PENGGUNA & MAKLUMAT PEGAWAI

Ruangan bertanda * WAJIB diisi.

 
Nama Penuh * :
(seperti dalam kad pengenalan)
No. Kad Pengenalan * : - -
Tarikh Penempatan di BPA * :
Kumpulan Perkhidmatan * :
Gred Jawatan * :
Bahagian * :
E-Mel * :
No. Telefon Pejabat :
(cth: 03-83164340)
No. Telefon Bimbit :
(cth: 012-1234567)
Nama Penyelia :
Jawatan Penyelia :
E-Mel Penyelia :
Katalaluan @ Password * :
Soalan Keselamatan * :
(taipkan soalan anda sendiri)
Jawapan * :
(tuliskan jawapan anda sendiri)
 
Saya mengakui maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
 


 ::  e-LATIHAN v2.0  ::  Biro Pengaduan Awam,Jabatan Perdana Menteri