Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)

Sistem Pengurusan Aduan Bersepadu (SISPAA) adalah merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kerajaan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan dan penyampaian dari masa ke semasa yang telah dimudahcara oleh teknologi terkini.

SISPAA merupakan kesinambungan daripada Sistem Integrated Pemantauan Aduan Agensi Awam (iSPAAA) yang telah dibangunkan oleh Biro Pengaduan Awam (BPA) pada penghujung tahun 2007 dan mula digunapakai oleh beberapa Agensi Kerajaan sejak tahun 2009. Setelah mendapat respon yang positif daripada Agensi Kerajaan yang menggunapakai Sistem iSPAAA dan permintaan terhadap Sistem iSPAAA oleh Agensi-Agensi Kerajaan telah bertambah, BPA telah berkolaborasi bersama Kementerian Kewangan (MOF) dan MAMPU untuk menambahbaik Sistem iSPAAA dan dijenamakan semula sebagai SPAB serta diperluaskan penggunaannya kepada Meja Bantuan Teknikal selain daripada Pengurusan Aduan.

SISPAA dapat mempercepatkan dan memudahkan proses penyampaian Maklum Balas kepada Agensi Kerajaan kerana ianya boleh dicapai oleh Pengguna pada bila-bila masa sekiranya terdapat capaian internet.
 

Senarai agensi kerajaan yang menggunapakai SISPAA

» Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)
» Biro Pengaduan Awam
» Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
» Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
» Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)
» Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
» Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
» Kementerian Dalam Negeri (KDN)
» Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
» Kementerian Kerja Raya (KKR)
» Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
» Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
» Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)
» Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan (MOTAC)
» Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
» Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
» Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT)
» Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)
» Kementerian Pertahanan Malaysia (MOD)
» Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)
» Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)
» Kementerian Sains , Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
» Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
» Kementerian Sumber Manusia (KSM)
» Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KETTHA)
» Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
» Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
» MAMPU
» Pejabat Pengarah Tanah dan Galian WP (PPTGWP)
» Pejabat Perdana Menteri (PMO)
» PEMUDAH
» Pentadbiran Am JPM
» PERKESO
» Polis Diraja Malaysia (PDRM)
» SUHAKAM
» SUK Melaka
» SUK Perak
» SUK Perlis
» Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (SIAP)
» Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
 
 
 
 
CONTACT US
 
PUBLIC COMPLAINTS BUREAU
Prime Minister’s Department
Level 6, Block B1
Federal Government Administrative Centre
62502 Putrajaya, Malaysia
Tel: 603 8000 8000
Fax: 603 8888 3748, 8888 7778
Emel: webmaster[at]pcb.gov.my
  
 
LINKS
Institut Integriti Malaysia(IIM) Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA) Ketua Setiausaha Negara MAMPU
myHealth bkpp 1 PEMUDAH 1mocc
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam(SPA) my Government Suruhanjaya Pilihan Raya(SPR) Jabatan Perdana Menteri
 
 
QR code BPA
 
  rss  rss 
 
Go to top