Visi

Menjadi peneraju kecemerlangan penyampaian perkhidmatan awam melalui pengurusan aduan yang inovatif.


Misi

Memperkasakan pengurusan aduan agensi awam ke arah meningkatkan daya saing Negara dan kesejahteraan rakyat.

 
 
Dasar Kualiti

Kami adalah komited kepada perkhidmatan dan layanan yang berkualiti dan berdedikasi dalam penyelesaian aduan bagi memenuhi kehendak pelanggan selaras dengan Sistem Pengurusan Kualiti yang diwujudkan.

Kami juga komited membuat penambahbaikan yang berterusan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan menilai semula semua objektif kualiti yang ditetapkan bagi memastikan ianya sentiasa sesuai mengikut kehendak pelanggan.