Transaksi Perkhidmatan Online 2020

Jenis Perkhidmatan Dalam Talian Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos September Jumlah
Bilangan Maklum Balas Yang Diterima Daripada Orang Awam Melalui Borang Laman Web Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 514 495 478 397 479 846 685 607 611 5,112
Bilangan Maklum Balas Yang Diterima Daripada Orang Awam Melalui Aplikasi Telefon Pintar Respons Rakyat (RR 2.0) 479 498 372 219 243 432 437 337 391 3,408
 

 
Kemaskni pada :
21 September 2021.
 
*Sumber: Sistem SISPAA pada 10 Oktober 2020