Transaksi Perkhidmatan Online 2020

Jenis Perkhidmatan Dalam Talian Jan Feb Mac Jumlah
Bilangan Maklum Balas Yang Diterima Daripada Orang Awam Melalui Borang Laman Web Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 528 499 498 1525
Bilangan Maklum Balas Yang Diterima Daripada Orang Awam Melalui Aplikasi Telefon Pintar Respons Rakyat (RR 2.0) 498 497 390 1385
 

 
 Kemaskni pada : 
22 September 2020.
 
  *Sumber: Sistem SISPAA pada 14 April 2020