• 1

Sesi libat urus bilangan 23/2020 Biro Pengaduan Awam (BPA) Selangor bersama Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) bagi mendapatkan maklum balas tindakan penyelesaian aduan agensi telah diadakan pada 13 Oktober 2020.Sesi dipengerusikan oleh Puan Norsuhana binti Azman, Pengarah BPA Selangor dan dihadiri oleh pegawai dari kedua-dua agensi.